web
analytics
lördag, december 2, 2023
 

Villkor och användarvillkor

Dessa villkor och användarvillkor (”Avtal”) styr användningen av webbplatsen tiltbet.se (”Webbplatsen”) som drivs av Tiltbet (”Företaget”). Genom att få tillgång till eller använda Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av detta Avtal. Om du inte godkänner någon del av detta Avtal bör du inte få tillgång till eller använda Webbplatsen.

1. Upphovsrätt och immateriella rättigheter

1.1 Allt innehåll på denna Webbplats, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, videoklipp, datakomprimeringar och programvara, tillhör Företaget eller dess innehållsleverantörer och skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar. Du får inte använda, reproducera, distribuera, modifiera eller skapa bearbetade verk av något innehåll på denna Webbplats utan föregående skriftligt tillstånd från Företaget.

1.2 Företagets namn, logotyp och andra varumärken som visas på Webbplatsen är företagets exklusiva egendom. Du får inte använda dessa varumärken utan föregående skriftligt samtycke från Företaget.

2. Användaråtaganden

2.1 Du samtycker till att använda Webbplatsen endast för lagliga ändamål och på ett sätt som är förenligt med tillämpliga lagar och föreskrifter.

2.2 Du kommer inte att engagera dig i någon verksamhet som stör eller avbryter driften av Webbplatsen eller de nätverk som används för att göra den tillgänglig.

2.3 Du samtycker till att inte ladda upp, posta eller överföra något innehåll som är förtal, intrång, obscen, pornografiskt eller på annat sätt stötande, eller som utgör eller uppmuntrar till brottslig verksamhet.

3. Användarkonton och integritet

3.1 Vissa delar av Webbplatsen kan kräva att du skapar ett användarkonto. Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för dina kontouppgifter och för all verksamhet som utförs under ditt konto.

3.2 Företaget respekterar din integritet och hanterar personlig information i enlighet med sin integritetspolicy. Genom att använda Webbplatsen samtycker du till insamling, användning och offentliggörande av din personliga information enligt beskrivningen i integritetspolicyn.

3.3 Om du är en användare under 18 år måste du få förälders eller vårdnadshavares samtycke innan du får tillgång till eller använder Webbplatsen.

4. Vadslagning och spel

4.1 Tiltbet.se erbjuder onlinespeltjänster. Genom att använda Webbplatsens vadslagningstjänster erkänner och accepterar du de associerade riskerna. Det är ditt ansvar att se till att onlinespel är lagligt i din jurisdiktion innan du placerar några vad.

4.2 Företaget förbehåller sig rätten att fastställa ytterligare regler och krav som rör vadslagning och spelande på Webbplatsen, inklusive ålderskrav och gränser för insättningar och uttag.

4.3 Du samtycker till att inte delta i någon bedräglig eller olaglig verksamhet, inklusive men inte begränsat till fusk, samröre eller användning av automatiserad programvara eller botar för att få en oschyst fördel vid vadslagning eller spel på Webbplatsen.

5. Begränsning av ansvar

5.1 Företaget strävar efter att säkerställa noggrannheten och tillförlitligheten hos informationen som presenteras på Webbplatsen, men garanterar inte dess fullständighet eller aktualitet. Användningen av Webbplatsen sker på egen risk.

5.2 Under inga omständigheter ska Företaget vara ansvarigt för några direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador eller särskilda skador som uppstår i samband med användningen eller oförmågan att använda Webbplatsen eller dess innehåll.

6. Skadeståndsskyldighet

Du samtycker till att hålla Företaget, dess tjänstemän, direktörer, anställda och agenter skadeslösa från och mot eventuella anspråk, ansvar, skador, förluster, kostnader eller utgifter som uppstår i samband med din användning av Webbplatsen, ditt brott mot detta Avtal eller din överträdelse av någon annans rättigheter.

7. Ändringar och uppsägning

Företaget förbehåller sig rätten att ändra, suspendera eller avsluta Webbplatsen eller någon del därav när som helst utan föregående meddelande. Företaget kan också ändra detta Avtal genom att publicera den uppdaterade versionen på Webbplatsen. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter eventuella ändringar utgör ditt godkännande av det uppdaterade Avtalet.

8. Tillämplig lag och jurisdiktion

Detta Avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i din jurisdiktion. Eventuell rättslig handling som uppstår i samband med detta Avtal eller användningen av Webbplatsen ska endast väckas vid domstolar belägna i din jurisdiktion, och du samtycker till jurisdiktionen hos sådana domstolar.